8.12.2011

Vinyls of PaanäjarviG Cinodov, L Broderson, N Fedorov - Kak zadumal starii ded (shutotchnie pesni)
 

Nina Brodskaya - Vikhodnoï
 

G Cinodov, L Broderson, N Fedorov - Vot nie Visiot (shutotchnie pesni)
 

Z _Ishevskaya_i_V_Borbriniev_-_Ukh_ti_ukh_ya
 

Unkown artist